Anne Toft Pedersen

Psykologfællesskabet Morten Børups Gade

Velkommen

Jeg hedder Anne Toft Pedersen (f. 1978). Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet (2006) og er autoriseret af Psykolognævnet (2009).

Jeg har mere end 15 års erfaring med udredning og behandling af komplekse psykologiske og psykiatriske problemstillinger fra mine tidligere ansættelser i såvel kommunalt som regionalt regi.

I min nuværende private praksis tilbyder jeg samtaler og individuelle terapiforløb til børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder. Derudover tilbydes rådgivning og støttende samtaler til forældre og pårørende, ligesom jeg tilbyder supervision til psykologer og andre faggrupper.

Jeg har specialviden om OCD og angstlidelser og ligeledes stor erfaring med behandling af funktionelle lidelser (BDS), stress/ belastningstilstande og depression.

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Jeg opretholder og udvikler mine faglige kompetencer gennem regelmæssig supervision og kurser, og gennem interesse for den nyeste forskning på området.

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om, hvordan jeg kan være med til at hjælpe dig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.